1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Trainers: Bianca Gurian en Sandra Vroomen

Iedereen heeft seksuele gevoelens en behoeften, dus ook mensen met een verstandelijke beperking. In het verleden werd dit onderwerp vaak genegeerd, maar gelukkig zien we dat het thema ook binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking steeds meer aandacht krijgt. Het bespreekbaar maken van dit onderwerp is echter niet altijd gemakkelijk.

 • Hoe maak je seksualiteit bespreekbaar bij mensen met een verstandelijke beperking?
 • Waar moet je rekening mee houden?
 • Hoe zit het met je eigen normen en waarden?
 • Hoe ziet een gezonde seksuele ontwikkeling er eigenlijk uit?

Het bespreekbaar maken van seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking vraagt, naast een visie op organisatieniveau, specifieke expertise en competenties van de begeleiders.

De training Seksualiteit geeft antwoord op onder meer deze vragen en biedt praktische handvatten voor begeleiders, toegespitst op hun werksituatie.

De training bestaat uit een aantal modules die, afhankelijk van de vraag en behoefte van een organisatie of team, kunnen worden ingezet. In deze modules wordt onder meer aandacht besteed aan:

 • Signaleren van vragen op het gebied van seksualiteit en seksueel gedrag
 • Normen en waarden
 • Gedragsregels
 • Seksuele ontwikkeling
 • Werken met de hermeneutische cirkel (Bosch en Suijkerbuijk)
 • Vormen van voorlichting
 • Oefenen met vormen van voorlichting
 • Praktische handvatten bij het geven van voorlichting
 • Voorlichtingsmateriaal

De training is praktisch en interactief. Tijdens de training wordt veel gebruik gemaakt van casuïstiek. De training wordt afgesloten met een concreet actieplan, zodat de deelnemers direct actief aan de slag kunnen.

Het uitgangspunt van de training is altijd het beleid van de organisatie; de training zal daaraan worden gekoppeld. De training wordt, bij voorkeur, teamgericht gegeven. Hiervoor is gekozen met het oog op het veilig en open kunnen en durven bespreken van het onderwerp. Dat biedt tevens de mogelijkheid om inhoudelijk op de casuïstiek in te gaan. Daarnaast draagt het bij aan teambuilding en geeft het inzicht in de attitude van de collega’s ten opzichte van dit onderwerp.

Eindtermen (leerdoelen)

1. Kennis

 • U heeft kennis van het verloop van de normale seksuele ontwikkeling.
 • U kent de verschillende vormen van voorlichting.
 • U weet waar u voorlichtingsmateriaal kunt vinden dat geschikt is voor de doelgroep.
 • U weet waar u rekening mee moet houden wanneer u seksuele voorlichting gaat geven.

2. Vaardigheden

 • U heeft geoefend met de verschillende vormen van voorlichting.
 • U kunt een inschatting maken van het seksuele ontwikkelingsniveau van een cliënt (wat weet iemand, wat doet iemand en wat kan iemand aan).
 • U kunt de juiste match maken tussen voorlichtingsmateriaal, hulpvraag en niveau van de client.

3. Attitude

 • U bent zich meer bewust van uw eigen normen en waarden ten aanzien van seksualiteit en de doelgroep (maar laat deze de seksuele ontwikkeling van de cliënt niet belemmeren).
 • U staat open voor signalen en vragen van cliënten op het gebied van seksualiteit en bent niet veroordelend.
 • U bent op de hoogte van de grenzen van toelaatbaarheid en geeft hier invulling aan.

Lengte van de training
2 à 3 dagdelen.

Doel van de training
Het signaleren en bespreekbaar maken van vragen op het gebied van seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking en het praktisch aan de slag kunnen met het geven van seksuele voorlichting.

Studiebelasting
De totale studiebelasting is afhankelijk van de hoeveelheid modules die zijn gevraagd en varieert tussen de 6 en 12 uur.

Doelgroep
Voor professionals die werken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Aanvangsniveau beroepskracht
MBO-niveau.

Verstrekte studiematerialen
Een reader met alle benodigde achtergrondinformatie en oefeningen.
Een literatuur- en materialenlijst.

Certificaat
Cursisten ontvangen aan het einde van de training een certificaat.

Optioneel: vervolgtraining 'Omgaan met seksueel misbruik'.