1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Trainer: Arjan Koopmans

In deze cursus leren de deelnemers in minder tijd méér te doen.

 • Waarom kom ik steeds tijd te kort?
 • Hoe kan ik voorkomen dat iedereen zomaar over mijn tijd beslist?
 • Hoe kan ik tijd winnen door betere instructies en meer begrip?
 • Hoe kan ik mijn werk zodanig indelen dat ik geen tijd verlies aan verkeerde prioriteiten?
 • Hoe bereik ik zo effectief mogelijk mijn doelen?
 • Wat is het verschil tussen efficiënt en effectief?
 • Hoe produceer ik zo veel mogelijk, maar behoud ik het werkplezier?

Door middel van zowel theorie als praktijkoefeningen verkrijgt de cursist zowel kennis als vaardigheid. Tijd op zichzelf kunt u niet managen, want die gaat zijn eigen bekende weg. Wat u wél kunt managen is uzelf! We hebben te maken met drie verschillende belevingen van tijdgebrek:

1. Kwantitatief tijdgebrek
U heeft te weinig tijd om uw werk te doen

2. Kwalitatief tijdgebrek
U heeft te weinig tijd voor werkelijk belangrijke zaken

3. Psychologisch tijdgebrek
Dit is veeleer een kwestie van gebrek aan motivatie

De meeste mensen menen naar eigen beleving met vooral oorzaak nr. 1 te maken te hebben. In de praktijk ligt de oorzaak voor ca. 80% bij nr. 2 en 3. Time management is vooral een kwestie van een gezonde attitude. In de workshop wordt een dringend beroep gedaan op het gezonde verstand en zelflerend vermogen van de cursist. Door de deelnemer de zaken vanuit een ander perspectief te laten zien, te doordringen van z’n eigen mogelijkheden tot zelf management en de juiste kennis te geven, motiveert dit tot met meer werkplezier productiever en met een hogere kwaliteit te werken!

In de (doorgaans) tweedaagse cursus worden de volgende zaken behandeld.

 • Oude gewoonten ombuigen naar nieuwe gewoonten. Hoe doorbreken we ineffectieve gewoonten? Met een gezonde attitude produceren we meer.  Van discipline naar routine.
 • Door duidelijk en helder te communiceren voorkomen we misverstanden en het onjuist uitvoeren van het werk. Zo kunt u de taken efficiënt uitvoeren, maar als dat de verkeerde taken zijn, is dat bepaald niet effectief.
 • Balans in uw leven met de ‘Optimagram’. Diegenen die in balans zijn, zoals bijvoorbeeld privé en werk, en intrinsiek zijn gemotiveerd, presteren meer en beter mét een hoge kwaliteit van leven.
 • Assertiviteit. Kom voor uzelf op, geef uw eigen mening en durf ‘nee’ te zeggen. De workload heeft zo z’n beperkingen, zeg vaker ‘nee’ en delegeer. Met het Thomas-Killman meetinstrument inventariseren we uw assertiviteit en geven inzichten over hoe u uw assertiviteit kunt verbeteren.
 • Meten is weten. Waar lekt uw tijd weg en wie of wat roven uw tijd? Welke zaken kan ik vermijden of juist béter doen? U krijgt voorafgaande aan de workshop een uitgebreide vragenlijst. De resultaten en aanpak daarvan worden in de workshop behandeld.
 • Praktische adviezen voor zelfmanagement. Nuttige tips om de tijd zo goed mogelijk te gebruiken.
 • Stel SMART doelen, focus en prioriteer binnen dat kader! Onder meer door de 20/80% regel van Pareto en het Eisenhouwer principe: wat is dringend en wat is belangrijk?
 • Valkuilen in uw persoonlijkheid (DISC® principe).
 • Blokkerende en motiverende emoties. Welke emoties houden u tegen om te doen wat u wilt doen? Hoe buigen we deze om naar motiverende emoties?
 • Mindmap; Dé beste manier om aantekeningen te maken en te onthouden. Als oefening maken we meteen een mindmap van deze workshop!

De praktische oefeningen hebben betrekking op:

 • De bedrijfssituatie
 • De eigen werk situatie
 • De eigen persoonlijkheid
 • Inventariseren van taken waar tijd wordt verspild
 • Met meer plezier, productiever zijn
 • Prioriteren en werken met takenlijsten

Belangrijkste bron voor het theoretische gedeelte van de training, is de voor uw organisatie en werksituatie op maat geschreven syllabus.

Eindtermen (leerdoelen)

1. Kennis

 • U kunt doelen stellen en daarop prioriteren.
 • U kunt effectief en efficiënt werken.
 • U kunt helder en duidelijk communiceren.
 • U weet uw grenzen aan te geven.
 • U kunt uw emoties ten goede benutten.
 • U kent de belangrijkste tijdbesparende adviezen.

2. Vaardigheden

 • U hebt inzicht in tijdlekkers en tijdrovers.
 • U communiceert helder en duidelijk.
 • U kent uw eigen beperkingen en vaardigheden.
 • U bent assertiever.
 • U focust op de juiste prioriteiten.
 • U valt niet terug in oude beperkende gewoonten.

3. Attitude

 • U wilt zo effectief en plezierig mogelijk zo veel mogelijk produceren.
 • U werkt met een geprioriteerde takenlijst.
 • U bent bereid uw communicatie aan de ander aan te passen.
 • U komt voor uzelf op en geeft uw grenzen aan.
 • U bent u bewust van de invloed van uw eigen persoonlijkheid en bent bereid u aan te passen.

Deze training wordt als maatwerk op instellingsniveau 'in-company' gegeven, maar is (o.a. in het najaar van 2015) ook beschikbaar als training met een Open Inschrijving. U kunt dan individueel aan deze training deelnemen, op een door ons geselecteerde locatie. Meer informatie over trainingen met een Open Inschrijving vindt u hier.

Lengte van de training
2 dagen van 09.00 tot 16.00 uur

Doel van de training
Deelnemers bewust maken van de hoge eigen invloed op ‘timemanagement’. Zelf laten ervaren dat het anders en beter kan. Zowel qua gedrag als met kennis en tools. Meer en beter doen in minder tijd en tóch met veel plezier werken.

Doelgroep
Iedereen die stress ervaart, meer wil doen in minder tijd, meer geordend wil werken, (meer) werkplezier hebben.

Aanvangsniveau
Afhankelijk van de gekozen leerdoelstelling. In principe MBO-niveau of hoger.

Verstrekte studiematerialen
Een vooraf gegeven vragenlijst m.b.t. tijdlekkers, tijdrovers.
Een voor u op maat geschreven syllabus met alle benodigde theorie.
Thomas-Killman assertiviteit test.
Zelfmanagement vragenlijst en analyse.
Effectiviteitsmatrix.
Optimagram, voor balans in uw leven en werk.
Mindmap time management.

Certificaat
Cursisten ontvangen aan het einde van de training een certificaat.