1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Trainer: Arjan Koopmans

In deze cursus leren de deelnemers het spreken en presenteren in het openbaar.

 • Hoe spreek je zodanig met personen of tot groepen dat de boodschap ook daadwerkelijk bij de toehoorder landt en iets in hem/haar bewerkt?
 • Hoe overwin je eventuele spreek/faalangst?
 • Hoe verkrijg je de aandacht van je toehoorders en houd je die vast?
 • Op welke manier enthousiasmeer je anderen?
 • Wat moet je doen om professionele PowerPoint presentatie of spreekbeurt inhoudelijk op te bouwen?
 • Hoe ga ik om met onverwachte situaties?
 • Welke hulpmiddelen zijn er en hoe benut ik deze het beste?
 • Hoe bereid ik mijzelf voor?

Door middel van zowel theorie als praktijkoefeningen verkrijgt de cursist zowel kennis als vaardigheid. Er wordt gewerkt met cameraopnamen waarop persoonlijke feedback en feedforward wordt gegeven. De cursist leert kritisch observeren en datgene wat beter kan of goed gaat te zien en te benoemen, waardoor ook na de cursus de verkregen inzichten zich steeds verder zullen verdiepen.

De praktische oefeningen hebben betrekking op:

 • Eigen (non-)verbale communicatie
 • Observeren, benoemen (non-)verbale communicatie van anderen
 • Optimaliseren van spreektaal en stemgebruik
 • Opstellen van spreekbeurten/presentaties
 • Spreken en presenteren met Impact
 • Verkrijgen- en behouden van de aandacht
 • Optimaal gebruik van PowerPoint
 • Samenstellen van een hand-out of syllabus
 • Kunnen improviseren

Belangrijke bron voor het theoretische gedeelte van de training, is het boek 'Spreek met Impact!' van Arjan Koopmans.

De training kan in overleg met u aangepast worden aan de specifieke wensen van de betreffende instelling.

Eindtermen (leerdoelen)

1. Kennis

 • U kent de theorie van (non) verbale communicatie.
 • U hebt inzicht in alle facetten van een spreekbeurt/presentatie.
 • U hebt kennis van alle ondersteunende hulpmiddelen en omstandigheden, zoals o.m. Powerpoint, Flipover, Beamer, microfoon, zaalindeling, enz.

2. Vaardigheden

 • U bent meer bewust van uw eigen manier van communiceren.
 • U kunt lichaamstaal ‘lezen’.
 • U bent meer afgestemd op de ontvanger.
 • U weet een spreekbeurt/presentatie voor te bereiden, op te bouwen en uit te voeren.
 • U kunt omgaan met alle gangbare hulpmiddelen.
 • U kunt improviseren.
 • U kunt spreken met interactie en emotie.

3. Attitude

 • U hebt respect voor de toehoorder van uw spreekbeurt/presentatie.
 • U hebt uw zelfvertrouwen verhoogd.
 • U bent een authentiek spreker.

Lengte van de training
Afhankelijk van het aantal deelnemers en de leerdoelstelling wordt de training in 2 tot 3 dagen gegeven.

Doel van de training
Deelnemers laten ervaren hoe je beïnvloedend kunt spreken of presenteren; zowel naar een enkele persoon, als naar groepen. En hoe je dit voorbereid, opbouwt en uitvoert; zowel het spreken zelf, alsook de bijkomende hulpmiddelen en omstandigheden.

Studiebelasting
Totale studiebelasting (deelname training 24 uur, lezen boek & syllabus 12 uuur en uitvoeren huiswerkopdracht 6u): 42 uur.

Doelgroep
Een ieder die publiekelijk spreekt, leidinggevenden, verzorgers, commerciële medewerkers enz. Een ieder die wil groeien in zelfvertrouwen. En iedereen die wil groeien in authentiek leiderschap of assertiviteit.

Aanvangsniveau
Afhankelijk van de gekozen leerdoelstelling: MBO-niveau of hoger.

Verstrekte studiematerialen

 • Het leerboek: ‘Spreek met Impact!’
 • Een reader met alle benodigde theorie
 • Een zelftest m.b.t. de zintuigen
 • MP4-bestanden van de cameraopnamen

Certificaat
Cursisten ontvangen aan het einde van de training een certificaat van deelname.