1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Trainers: Arjan Koopmans & Bram Föllings

In deze training wordt een DISC gedragsanalyse afgenomen en meteen toegepast in diverse praktijkoefeningen.

 • Hoe communiceer ik zelf en hoe effectief is dat?
 • Waarom doe ik wat ik doe en doe ik niet wat ik zou willen doen?
 • Hoe communiceren anderen en hoe sluit ik daar zo goed mogelijk op aan?
 • Hoe gedraag ik mij in een groep en hoe gedraagt de groep zich naar mij?
 • Hoe zorg ik ervoor dat anderen mij beter begrijpen?

Met het DISC model wordt uw voorkeursgedrag en uw communicatie in kaart gebracht. De vier hoofdstijlen D, I, S en C geven uw mate van taak- versus mensgerichtheid aan en uw snelheid/dominantie in communicatie weer.

Kennis over, en inzicht in, het model bevordert open communicatie, helpt conflicten op te lossen, versterkt relaties, bevordert de samenwerking in teams. DISC vergroot de effectiviteit in een organisatie en is eveneens inzetbaar bij werving- en selectie-procedures. Immers, mensen worden wel aangenomen op grond van hun CV maar niet ontslagen…

In de eendaagse workshop wordt een vereenvoudigde DISC analyse afgenomen waarvan de uitkomst meteen wordt medegedeeld en uitgelegd. Vervolgens gaan we door middel van allerhande spelvormen de deelnemers in situaties brengen dat ze beslissingen moeten nemen en effectief de DISC communicatie kunnen toepassen. Op een leuke manier leert u daarbij door het zelf te ervaren! De twee trainers observeren en evalueren elke oefening. Elke deelnemer krijgt van de trainers een rapport met de DISC uitslag en betekenis alsmede persoonlijke aanwijzingen van goede en verbeterpunten op grond van de DISC uitslag en observaties.

De praktische oefeningen hebben betrekking op:

 • Eigen (non) verbale communicatie; door welke ‘bril’ zie ik de ander
 • Observeren (non) verbale communicatie van anderen; welke andere  ‘brillen’ zijn er
 • Afstemmen op de communicatie c.q. persoonlijkheid van de ander(en)
 • Kunnen improviseren
 • Groei in leiderschap en zelfvertrouwen
 • Plezierig samenwerken

Dit is een open training waaraan mensen uit diverse disciplines mee kunnen doen. Heel leerzaam en leuk om te doen. Indien u na deze workshop ook overtuigd bent van de voordelen van DISC, kunt u de meer uitgebreide en specifieke DISC analyse bij ons doen. Dit doen wij geheel afgestemd op uw eigen organisatie en situatie. Maar ook deze open workshop kunnen we geheel toesnijden op uw specifieke leerdoelen en incompany verzorgen.

Deze training wordt als maatwerk op instellingsniveau 'in-company' gegeven, maar is (o.a. in het najaar van 2015) ook beschikbaar als training met een Open Inschrijving. U kunt dan individueel aan deze training deelnemen, op een door ons geselecteerde locatie. Meer informatie over trainingen met een Open Inschrijving vindt u hier.

Eindtermen (leerdoelen)

1. Kennis

 • U heeft zelfinzicht over uw eigen persoonlijkheid en gedrag.
 • U krijgt meer kennis in de gedragingen en communicatie van mensen.
 • U weet waarom u de keuzes maakt zoals u ze maakte, en keuzes niet maakte waar u ze had willen maken.
 • U hebt handvatten om uw communicatie optimaal op die van de ander af te stemmen.

2. Vaardigheden

 • U bent meer bewust van uw eigen manier van communiceren en het effect daarvan op anderen.
 • U bent meer afgestemd op de ander en bent daardoor effectiever.
 • U voorkomt misverstanden en conflicten.

3. Attitude

 • Een ander is niet langer goed of fout.
 • U bent zelf ook niet ‘goed’ of ‘fout’.
 • U neemt uzelf niet langer als de norm in communicatie.
 • U erkent dat ieder mens anders is en bijgevolg anders communiceert en past uzelf daarop aan.

Opbouw van de training
Theorie binnen (40%), praktijk buiten (60%); dit zijn eenvoudige en plezierige oefeningen waardoor de deelnemer op een leuke wijze ervaart en leert.

Lengte van de training
Een dag (van 09.00 tot 16.00 uur).

Doel van de training
Deelnemers uitleggen en laten ervaren welke persoonlijkheid je hebt en welke gevolgen uw gedragingen hebben. Vervolgens leren en ervaren hoe u vanuit uw eigen gedrag optimaal met anderen kunt communiceren. Met meer plezier, beter communiceren en meer rendement behalen.

Doelgroep
Een ieder die communiceert! Iedereen dus. Samenwerkers en leidinggevenden in het bijzonder. Ook heel geschikt voor diegenen die willen groeien in zelfvertrouwen, authentiek leiderschap of assertiviteit.

Verstrekte studiematerialen
De vereenvoudigde DISC analyse, uitslagen en toebehoren.
Een rapportage met de DISC uitslagen en persoonlijke aanwijzingen zoals groei- en verbeterpunten.

Certificaat
Cursisten ontvangen aan het einde van de training een certificaat.