1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Trainer: Yvonne Verstappen

In deze cursus krijgen de deelnemers inzicht in het normale slikproces. Vanuit de kennis over deze complexe vaardigheid leert u vervolgens wat er mis kan gaan.

Wat is allemaal van invloed op het slikproces? Hoe kunt u als begeleider uw cliënt helpen veiliger te slikken? Wat zijn de mogelijke gevolgen van verslikken?

En hoe beslist u welke interventie nodig is bij slikproblemen? Welke factoren spelen mee bij het maken van een goede keuze tussen bij voorbeeld veiligheid, zelfstandigheid, aanpassing van consistentie?

Aan de hand van animatiefilmpjes en slikvideo’s krijgt u inzicht in de verschillende fases bij het slikken. Iedere fase heeft specifieke kenmerken en aan de hand van de filmpjes leert u wat er allemaal van binnen gebeurt tijdens het slikken. Inzicht daarin helpt u om problemen beter te signaleren en om vervolgens bewuste keuzes te maken bij uw interventie.

Met behulp van eet- en drinkhulpmiddelen gaan we praktisch met elkaar oefenen en leert u op die manier wat er belangrijk is als u iemand eten en/of drinken geeft.

Deze praktische oefeningen hebben betrekking op:

 • Houding
 • Plaatsing in de mond
 • Dosering
 • Ondersteunende technieken
 • Hoogte van aanbieden

Met behulp van zelf meegenomen filmmateriaal gaan we de dagelijkse situatie onder de loep nemen. Wat zien we aan signalen? Wat vragen we ons af op basis van de beelden? Hebben we tips met betrekking tot de interventie?

En wat is eigenlijk risicovoedsel? En is dat voor alle cliënten met een slikstoornis zo? En mogen ze dat dan helemaal niet meer eten of zijn er nog mogelijkheden zodat ze daar nog wel van kunnen genieten?

Refluxziekte komt ook aan bod bij deze training. Reflux komt erg veel voor bij verstandelijk beperkten. We bespreken de syptomen, de gevolgen en de mogelijke interventies.

Een aspect dat onderschat wordt tijdens eet- en drinkmomenten is de communicatie. Wilt u voor, tijdens en na een maaltijd duidelijkheid creëren voor de cliënt dan is het van groot belang dat u weet hoe hij of zij de wereld om zich heen ervaart. Om hier meer inzicht in te krijgen en met uw communicatie aan te sluiten bij de cliënt, worden de communicatieniveaus besproken.

Is ingedikt drinken eigenlijk wel zo vies? Of is het de associatie, de verwachting die ons doet rillen bij de gedachte alleen al? En kan de cliënt die associatie op dezelfde manier maken? Oftewel, zou HIJ het vies vinden?

Ook besteden we tijdens deze cursus aandacht aan de ethische dilemma’s waar iedereen wel eens mee te maken krijgt. Wanneer beslist u dat de cliënt geen brood meer mag en zijn warme maaltijd gemalen moet krijgen? "Hij geniet toch nog zo van dat boterhammetje, mag ik dat wel van hem ‘afnemen’?"

En het wordt nog moeilijker als u de keuze moet maken voor (gedeeltelijke) sondevoeding. Welke factoren zijn van belang bij deze keuze? En heeft u wel daadwerkelijk alles geprobeerd voor u deze stap gaat nemen?

En ondanks bewuste keuzes, kan het toch altijd een keer mis gaan. Tijdens deze cursus leert u ook hoe u dan moet handelen. We bespreken niet alleen de standaard-situaties, maar juist ook: hoe moet dat nou met iemand in een elektrische rolstoel? Hoe kan ik bij die persoon een Heimlich-manoeuvre uitvoeren?

Tussen 2 trainingdagen in werkt u voor uzelf aan een opdracht die u vanuit uw eigen leerdoel bij de eerste bijeenkomst hebt opgesteld. Zo werkt ieder aan zijn of haar eigen leerproces.

Belangrijke bron voor het theoretische gedeelte van de training zijn boeken als Logemann en Slikstoornissen van Hanneke Kalf. Ook worden de nieuwste inzichten benoemd vanuit het jaarlijkse Europese congres voor dysfagie (slikstoornissen).

De training kan in overleg met deskundigen binnen de instelling (logopedisten, AVG) aangepast worden aan de specifieke wensen van de betreffende instelling.

Eindtermen (leerdoelen)

1. Kennis

 • U weet hoe het slikproces normaal gesproken verloopt.
 • U hebt inzicht in de factoren die het slikproces beïnvloeden.
 • U weet welke signalen kunnen duiden op slikproblemen.
 • U weet hoe te handelen als de cliënt zich verslikt.
 • U weet dat reflux vaak voorkomt en een oorzaak kan zijn van bepaalde gedragingen van de cliënt tijdens eet- en drinksituaties.

2. Vaardigheden

 • U kunt de regeltechniek, rug- en borststoten toepassen bij een persoon, ongeacht de houding waarin de cliënt zich bevindt.
 • U weet hoe u het beste iemand eten en drinken kan geven.
 • U kunt uw manier van communiceren tijdens de eetsituatie beter afstemmen op het communicatieniveau van de ander.

3. Attitude

 • U kijkt verder naar een eetsituatie dan alleen als een sociaal, gezellig moment.
 • U handelt bij de keuzes voor interventies vanuit de beleving van de cliënt.

Deze training wordt als maatwerk op instellingsniveau 'in-company' gegeven, maar is (o.a. in het najaar van 2015) ook beschikbaar als training met een Open Inschrijving. U kunt dan individueel aan deze training deelnemen, op een door ons geselecteerde locatie. Meer informatie over trainingen met een Open Inschrijving vindt u hier.

Lengte van de training
De training wordt in 3 dagdelen gegeven en neemt 3 keer 3 uur in beslag.

Doel van de training
Meer kennis verwerven over slikken en verslikken om beter te kunnen signaleren bij problemen en risico’s en om weloverwogen mee te kunnen beslissen over keuze’s met betrekking tot eten en drinken in het kader van kwaliteit van leven.

Studiebelasting
Totale studiebelasting (deelname training, lezen reader, verzamelen filmmateriaal en huiswerkopdracht): 12 uur.

Doelgroep
Beroepskrachten in de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking.

Aanvangsniveau beroepskracht
MBO-niveau.

Verstrekte studiematerialen
Een reader met alle benodigde theorie.
Een kaart met verkorte instructie: ‘hoe te handelen bij verslikken met adem belemmering'.

Certificaat
Cursisten ontvangen aan het einde van de training een certificaat.