1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Trainers:
Karin van Willigen (gedragskundige) en Yvonne Verstappen (logopedist)

De juiste attitude is van essentieel belang als er sprake is van zowel een verstandelijke beperking als dementie. De training heeft als doel om de cursist te begeleiden in het ontwikkelen van een basisattitude. Vanuit deze basisattitude is men beter in staat signalen te zien en te duiden en daar adviezen en handelswijze op aan te passen, vanuit een bepaalde manier van denken en handelen.

Het doel is praktische handvatten aan te reiken door middel van een combinatie van verschillende inzichten vanuit casuïstiek en filmmateriaal. De theorie uit de beschikbare boeken, die de cursist ook zelf kan vinden, wordt niet expliciet behandeld, maar komt terug bij de praktische uitwerkingen. Alle niveaus van verstandelijke beperking en fasen van dementie komen aan bod, maar het zwaartepunt van aandacht voor hoog of laag niveau wordt in overleg met de cursisten bepaald.

Beide docenten werken al geruime tijd met verstandelijk beperkten met dementie en kunnen, zowel vanuit de praktijk als vanuit bestaande theorieën én vanuit nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen, meedenken met de problemen waar de cursisten tegenaan lopen.

We houden ons in deze training onder meer bezig met de volgende vragen:

Wat verandert er op het gebied van communicatie bij iemand met dementie? Hoe kun jij daar tijdens je interactie bij aansluiten? Hoe zit het met het lerend vermogen van iemand met dementie? Wat is het verschil tussen dynamische en statische prikkels en hoe belangrijk zijn dynamische prikkels voor iemand met dementie? Wat zijn praktijkvoorbeelden van situaties waar het mis kan gaan en waarom is dat?

Met deze training krijg je inzicht in de communicatievormen die geschikt zijn voor communicatie met een dementerende. Als er naast de dementie ook sprake is van een verstandelijke beperking, is het extra belangrijk dat je als communicatiepartner leert aan te sluiten bij de communicatieve mogelijkheden.

Eindtermen (leerdoelen)

1. Kennis

 • Je bent op de hoogte van de mogelijkheden en beperkingen in de communicatie van de cliënt en hoe hiermee om te gaan.
 • Je hebt kennis van logopedische en pedagogische interventies voor het activeren en stimuleren van dementerende cliënten.
 • Je bent in staat om de inrichting van de ruimte en het gebruik van de hulpmiddelen en materialen af te stemmen op de individuele cliënt en de situatie van het moment.
 • Je weet hoe dementerende cliënten de wereld om zich heen ervaren en welke rol dynamische prikkels hierbij spelen.
 • Je kunt signalen van de cliënt interpreteren om de behoeften en de mogelijkheden van de cliënt te achterhalen.

2. Vaardigheden

 • Je werkt inter- en multidisciplinair om de diverse mogelijke hulpvragen van de dementerende cliënt helder te krijgen.
 • Je stemt de toegepaste communicatie(-techniek), begeleiding en/of handelen voortdurend af op de situatie van het moment.
 • Je kan kennis over de cliënt overdragen aan collega’s en het cliëntsysteem.
 • Je kunt gedrag analyseren en verklaren vanuit de ervaringsordening van Timmers-Huigens en LACCS.
 • Je verzamelt informatie door gebruik te maken van diverse methodieken, eigen ervaringen en die van anderen (familie, collega’s) benutten om het persoonsbeeld van de dementerende cliënt op- en bij te stellen.
 • Je kunt betekenis geven aan het gedrag van de dementerende cliënt.

3. Attitude

 • Je staat continue open voor de kenbaar gemaakte wensen en behoeften van de cliënt om de situatie en het gedrag van de cliënt te begrijpen.
 • Je kunt je inleven in de veranderende afhankelijkheid van de cliënt.
 • Je bent in staat de communicatie te allen tijden aan te passen aan de mogelijkheden en beperkingen van die cliënt op dat moment.
 • Je staat continue open voor de kenbaar gemaakte wensen en behoeften van de cliënt om de situatie en het gedrag van de cliënt beter te begrijpen.
 • Je handelt bij de keuzes voor interventies vanuit de beleving van de cliënt.

Deze training wordt als maatwerk op instellingsniveau 'in-company' gegeven, maar is (o.a. in het najaar van 2015) ook beschikbaar als training met een Open Inschrijving. U kunt dan individueel aan deze training deelnemen, op een door ons geselecteerde locatie. Meer informatie over trainingen met een Open Inschrijving vindt u hier.

Lengte van de training
De training wordt in 2 dagen verzorgd.

Inhoud van de training
Er wordt gewerkt met verschillende werkvormen. Voor aanvang van de eerste dag maak je de voorbereidingsopdracht. Hierbij beschrijf je een cliënt, regel je een video-opname van deze cliënt en omschrijf je één probleemsituatie. Gedurende de 2 dagen kun je de verkregen informatie direct proberen te koppelen aan jouw cliënt.

Op de eerste dag wordt behandeld:

 • Theorie dementie en verstandelijke beperking
 • (differentiaal) Diagnostiek
 • Communicatievormen (inclusief onderscheid gedrag en interpretatie)
 • Communicatieniveaus
 • Prikkelverwerking
 • Een volledige casus
 • Een verwerkingsopdracht voor jezelf opstellen

Op de tweede dag wordt behandeld:

 • De verwerkingsopdracht
 • Interventies m.b.t. handelen en inrichten omgeving
 • De eetsituatie
 • Timmers-Huigens, LACCS
 • Analyseren van de probleemsituatie die je zelf omschreven hebt
 • Actiepunten bespreken richting jou als persoon, je cliënt(en), je team, je leidinggevende, je organisatie

Studiebelasting
Totale studiebelasting (deelname training (2x 6 uur), bekijken reader, verzamelen filmmateriaal en voorbereidings- en verwerkingsopdrachten): 20 uur.

De training kan in overleg met deskundigen binnen de instelling aangepast worden aan de specifieke wensen van de betreffende instelling.

Doelgroep
Beroepskrachten in de zorg en ondersteuning voor oudere en dementerende mensen met een verstandelijke beperking.

Aanvangsniveau beroepskracht
MBO niveau of hoger.

Verstrekte studiematerialen
Een reader met alle benodigde theorie.

Certificaat
Cursisten ontvangen aan het einde van de training een certificaat.