1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Trainer: Karin van Willigen

Deze cursus biedt een oriëntatie op en een verdieping in een veelheid aan aspecten die met veroudering samenhangen.

Om te weten wanneer er sprake is van dementie dien je ook kennis te hebben van normale veroudering waaronder zintuigstoornissen en andere ziekten zoals hart- en vaatziekten, kanker, vallen en afnemende mobiliteit en longontsteking.

Dementie is een puzzel die ontrafeld dient te worden vanwege het feit dat dezelfde aandoeningen zich op jongere leeftijd voordoen, er meer risicofactoren voor bepaalde ziekten zijn, deze vaak tegelijkertijd voorkomen en voor relatief ernstigere beperkingen zorgen. Voor het diagnostisch proces is het van belang dat er kennis is van de drie meest voorkomende oorzaken (Alzheimerdementie, Vasculaire dementie en Frontaalkwabdementie), ligt het accent op signaleren van verandering in functioneren en is het handig weet te hebben van andere oorzaken die lijken op dementie.

Het onderscheiden van de verschillende stadia is wenselijk voor de begeleidingspraktijk en de toe te passen methodieken vanuit het kader van belevingsgerichte zorg. Ook wordt ingegaan op probleemgedrag als gevolg van verandering in de hersenen.

Tot slot is er ook aandacht voor preventie gericht op leefwijze, welzijn en materiele randvoorwaarden.

De theorie zal afgewisseld worden met beeldmateriaal, oefeningen, casusbesprekingen en opdrachten zodat de kennis meteen geïntegreerd raakt in de dagelijkse praktijk. Hiervan maakt onderdeel uit om te ervaren hoe het is (op latere leeftijd) te worden geconfronteerd met beperkingen zoals bewegingsvrijheid, houding, waarneming en andere ongemakken (ouderensimulatiepak).

De training kan in overleg met medewerkers binnen de instelling (begeleiders, orthopedagogen, psychologen) aangepast worden aan de specifieke wensen van de betreffende instelling.

Eindtermen (leerdoelen)

1. Kennis

  • U kunt de signalen van zintuigstoornissen, verschillende ziekten in de ouderdom en van dementie herkennen.
  • U beschikt over kennis om een eerste inschatting te kunnen maken van andere oorzaken die lijken op dementie.
  • U bent op de hoogte van de 'Landelijke richtlijnen voor het vaststellen van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking'.

2. Vaardigheden

  • U weet de ondersteuning aan te passen op het veranderend functioneren.
  • U bent beter in staat de zorgbehoefte te formuleren van de cliënt.
  • U hebt kennis gemaakt met de begeleidingsmethodieken en de toepassing hiervan in de verschillende stadia van dementie.
  • U weet hoe u de gezondheid kunt verbeteren van mensen met een aandoening.

3. Attitude

  • U kunt zich meer verplaatsen in de cliënt.
  • U houdt in de begeleiding rekening met de uitgangspunten van belevingsgerichte zorg.
  • U bent zich ervan bewust waar uw verantwoordelijkheden liggen binnen primair preventiebeleid.

Lengte van de training
De training bestaat uit minimaal 3 dagdelen en neemt 3 keer 3 uur in beslag.

Doel van de training
Beroepskrachten meer inzicht geven in het verouderings- en dementeringsproces van de persoon die ze ondersteunen en hen leren omgaan met de fysieke en psychische aspecten ervan.

Studiebelasting
Totale studiebelasting (deelname training, lezen reader en huiswerkopdracht): 12 uur.

Doelgroep
Beroepskrachten in de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking.

Aanvangsniveau beroepskracht
MBO-niveau.

Verstrekte studiematerialen
Een reader met alle benodigde theorie.

Certificaat
Cursisten ontvangen aan het einde van de training een certificaat.