1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Trainers: Hettie Wiers en Ans van Duijnhoven

Mensen die gesproken taal niet goed begrijpen en zich niet in gesproken taal kunnen uitdrukken hebben baat bij ondersteunde communicatie. Dit betekent dat niet-verbale communicatievormen en -middelen worden ingezet ter ondersteuning van de gesproken boodschap om de communicatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Bij gevisualiseerde communicatie wordt een gesproken boodschap omgezet of ondersteund met waarneembaar materiaal. Dit kan een voorwerp zijn, een foto, een pictogram, een tekening of een geschreven woord. Gevisualiseerde communicatie geeft de cliënt niet alleen mogelijkheden om beter te begrijpen en te onthouden wat er gecommuniceerd wordt, maar stelt hem ook in staat om zelf actief te communiceren en daardoor eerder/beter begrepen te worden.

Gevisualiseerde communicatie kan dienen om:

 • informatie te vereenvoudigen of te verduidelijken, bijvoorbeeld een bezoek aan het ziekenhuis
 • iemand voor te bereiden op wat komen gaat, zoals bij het gebruik van een dagprogramma, een script, een agenda of een kalender. Weten wat er komen gaat, biedt overzicht én veiligheid en het kan de zelfstandigheid vergroten
 • met elkaar in dialoog te gaan, zoals bij een levensboek
 • de cliënt te stimuleren om zelf actief te communiceren met zijn omgeving, bijvoorbeeld door het gebruik van een aanwijsboek, een keuzekaart of een technisch communicatiehulpmiddel

In deze cursus gaat de cursist direct oefenen met verkregen informatie en heeft hij/zij de gelegenheid om het geleerde meteen toe te passen in de praktijk.

In de eerste bijeenkomst wordt informatie gegeven over de mogelijkheden van gevisualiseerde communicatie en is er aandacht voor onderzoeksinstrumenten die helpen bepalen wat  het communicatieniveau van een cliënt is en welke ondersteunde communicatiemiddelen het beste passen bij die cliënt.

In de tweede bijeenkomst wordt datgene wat de cursisten in de eerste bijeenkomst hebben geleerd in de praktijk gebracht. Aan de hand van casussen en vragen die cursisten zelf mogen inbrengen, stellen ze in groepjes een werkdoel/handelingsdoel op en gaan ze dit uitwerken tot een concreet plan.

De derde bijeenkomst gaat in op het maken van gevisualiseerde communicatiemiddelen die nodig zijn voor het plan dat in de tweede bijeenkomst is gemaakt. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de mogelijkheden van visualisatie in Word of Symbols for Windows. In groepjes maken de cursisten een implementatieplan.

Na de derde bijeenkomst gaan de cursisten het plan implementeren bij de cliënt en na een maand is er een terugkombijeenkomst, waarin het complete traject geëvalueerd wordt.

Eindtermen (Leerdoelen)

1. Kennis

 • U heeft kennis van de noodzaak en mogelijkheden van gevisualiseerde communicatie.
 • U heeft inzicht in communicatieniveaus, - vormen en communicatieve functies.
 • U heeft kennis van onderzoeksinstrumenten die het communicatieniveau en de communicatievorm(en) in kaart brengen.

2. Vaardigheden

 • U kunt de onderzoeksgegevens vertalen naar een concreet communicatieplan.
 • U kunt bij het visualiseren gebruik maken van computerprogramma’s zoals Word en Symbols for Windows.
 • U kunt een plan implementeren bij de cliënt.

3. Attitude

 • U zet zich in voor een gelijkwaardige benadering in de communicatie.
 • U staat open voor de inbreng van de cliënt en betrekt deze zoveel mogelijk in het proces.

Lengte van de training
4 bijeenkomsten van elk 1 dagdeel.

Doel van de training
Beroepskrachten kennen het belang van gevisualiseerde communicatie en weten hoe ze gevisualiseerde communicatie adequaat in kunnen zetten bij hun cliënten.

Studiebelasting
Deelname cursus: 12 uur.
Huiswerkopdrachten: 8 uur.

Doelgroep
Beroepskrachten die werken met kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of communicatieve beperking of autismespectrumstoornis.

Aanvangsniveau beroepskracht
MBO-niveau.

Verstrekte studiematerialen
Een reader met alle benodigde theorie.

Benodigdheden
Laptop met programma Word en indien mogelijk Symbols for Windows.

Certificaat
Cursisten ontvangen aan het einde van de training een certificaat.