1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Trainer: Renée Degen

In deze training maken de deelnemers kennis met de basis-gebaren die nodig zijn voor de dagelijkse communicatie. Het gesproken Nederlands wordt ondersteund door middel van gebaren, waardoor het taalbegrip en de taalproductie verbeteren.

Tijdens de training worden er verschillende oefeningen aangeboden om de visuele, expressieve en motorische vaardigheden te ontwikkelen. Deze training is ontwikkeld voor iedereen die beter wil communiceren met slechthorende kinderen, volwassenen met een spraak/taalstoornis en/of mensen met een verstandelijke beperking.

De training kan specifiek naar de vraag van de doelgroep op maat gemaakt worden.

Eindtermen (leerdoelen)

1. Kennis

  • U heeft kennis van de noodzaak en mogelijkheid om gebaren in te zetten als ondersteunend communicatiemiddel.
  • U heeft kennis van het basislexicon van de NmG gebaren.
  • U heeft kennis van de verschillende handvormen en expressies die tijdens de gebarentaal toegepast worden.

2. Vaardigheden

  • U kunt de aangeleerde gebaren toepassen in de directe dagelijkse communicatie.
  • U heeft visuele, motorische en expressieve vaardigheden ontwikkeld.
  • U heeft geoefend met verschillende handvormen en de locaties waar een gebaar gemaakt wordt en weet de juiste handvorm en locatie per gebaar in te zetten.
  • U heeft kennis gemaakt met het vingerspellen.

3. Attitude

  • U zet zich in voor een gelijkwaardige benadering in de communicatie.
  • U staat open voor de inbreng van de cliënt en probeert hem/haar zoveel mogelijk regie te geven.
  • U hebt verbaal en non-verbaal respect voor de mogelijkheden en beperkingen van een ander.

Lengte van de training
Vijf trainingen; elke training neemt 2 uur in beslag.

Studiebelasting
Totale studiebelasting (deelname cursus, zelfstudie): 12 uur.

Aanvangsniveau beroepskracht
MBO- niveau.

Doelgroep
Dove of slechthorende mensen; mensen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden; mensen met een verstandelijke beperking.

Verstrekte studiematerialen
Een reader met alle benodigde oefeningen/basislexicon.

Certificaat
Aan het einde van de training ontvangen alle deelnemers een certificaat.