1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Trainer: Marian Waanders

In deze training krijgen professionals handvatten en praktische tips om geur bewust en methodisch toe te passen in de dagelijkse ondersteuning van iemand met een ernstige verstandelijke beperking, doofblindheid of dementie. De training is gebaseerd op het boek 'Mijn neus als gids' (maart 2015), geschreven door Marian Waanders.

Het bewust toepassen van geur in de ondersteuning van mensen met een ernstige verstandelijke beperking, doofblindheid of dementie, blijkt in de dagelijkse praktijk vaak een ‘ondergeschoven kindje’. Dit is een gemiste kans, want juist bij deze mensen zie je vaak dat geuren gekoppeld kunnen worden aan personen, activiteiten en situaties.
Hierdoor wordt het herkennen van vaste personen en dagelijkse situaties gestimuleerd, de basisveiligheid vergroot en krijgt de persoon meer grip op zijn dagelijkse leven.

Eindtermen (leerdoelen)

1. Kennis

  • U kent de theorie over gebruik van geur in de communicatie.
  • U weet welke toepassingen met geur mogelijk zijn in de dagelijkse ondersteuning.
  • U weet hoe u geur bewust en methodisch toe kunt passen in de dagelijkse ondersteuning van mensen.

2. Vaardigheden

  • U kunt een geurplan maken.

3. Attitude

  • U staat open voor en bent nieuwsgierig naar de toepassing van geur in de dagelijkse ondersteuning van mensen.

Lengte van de training
2 dagdelen van 3 uren met een tussentijdse opdracht.

Doel van de training
Het bewust en methodisch kunnen toepassen van geur in de dagelijkse ondersteuning van mensen met een ernstige verstandelijke beperking, doofblindheid of dementie.

Doelgroep
Medewerkers in de dagelijkse ondersteuning van mensen met een ernstige verstandelijke beperking, doofblindheid of dementie (VG-sector of psychogeriatrie).

Deze training wordt als maatwerk op instellingsniveau 'in-company' gegeven, maar is (o.a. in het najaar van 2015) ook beschikbaar als training met een Open Inschrijving. U kunt dan individueel aan deze training deelnemen, op een door ons geselecteerde locatie. Meer informatie over trainingen met een Open Inschrijving vindt u hier.

Aanvangsniveau
MBO.

Certificaat
Cursisten ontvangen aan het eind van de training bij 100% deelname een certificaat.