1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Trainers: Maike Klinkhamer en Monique Linssen

In deze cursus krijgen de deelnemers inzicht in de neurologische achtergronden die van invloed kunnen zijn op de communicatie met een cliënt.

De deelnemers krijgen inzicht in de neurologische achtergronden die van invloed kunnen zijn op het eten en drinken.

Het uitgangspunt is de benadering van communicatie en eet- en drinkproblemen vanuit een logopedisch, revalidatiegeneeskundig oogpunt.

Onderdelen van de cursus

  • Neurologische theorie
  • Dysartrie
  • Communicatie
  • Eet-en drinkproblematiek

Aan de hand van casussen uit de dagelijkse praktijk van de cursisten wordt de theorie concreet gemaakt.

De training en eindtermen kunnen in overleg met deskundigen binnen de instelling (logopedisten, communicatiemedewerkers) aangepast worden aan de specifieke wensen van de betreffende instelling.

Eindtermen (leerdoelen)

1. Kennis

  • U kent de neurologische theorie die van invloed is op communicatie, taal, spraak en eten en drinken.
  • U kent de problemen die optreden bij een cerebrale parese.

2. Vaardigheden

  • U bent zich bewust van de invloed van neurologische problematiek op communicatie, taal, spraak en eten en drinken.
  • U kunt op basis van deze kennis beslissingen nemen in de begeleiding van verstandelijk beperkten met een cerebrale parese.
  • Eventuele andere vaardigheden worden in overleg vooraf vastgesteld.

Deze training wordt als maatwerk op instellingsniveau 'in-company' gegeven, maar is (o.a. in het najaar van 2015) ook beschikbaar als training met een Open Inschrijving. U kunt dan individueel aan deze training deelnemen, op een door ons geselecteerde locatie. Meer informatie over trainingen met een Open Inschrijving vindt u hier.

Lengte van de training
De training wordt in 3 dagdelen gegeven en neemt 3 keer 3 uur in beslag.

Doel van de training
Beroepskrachten meer inzicht geven in de invloed van neurologische problematiek die van invloed is op communicatie, taal, spraak en eten en drinken.

Studiebelasting
Totale studiebelasting: 12 uur.

Doelgroep
1. Beroepskrachten in de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, of:
2. Logopedisten in de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking.

Aanvangsniveau beroepskracht
1. MBO-niveau.
2. HBO-niveau.

Certificaat
Cursisten ontvangen aan het einde van de training een certificaat.