1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Trainer: Marian Waanders

Mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke/meervoudige beperking kunnen anderen niet met woorden duidelijk maken wat ze willen, wensen en aan gevoelens hebben. Ze kunnen ons wel heel veel duidelijk maken door hun gedrag. Hierbij geldt als uitgangspunt dat iemand niet niet kan communiceren. Alle gedrag is communicatie (Watzlawick).

Het is aan ons om als het ware in de huid van die ander te kruipen, door zijn/haar zintuigen de wereld te ervaren. Op die manier kunnen wij woorden geven aan wat zij willen, wensen en aan gevoelens hebben. Op die manier kan het begrip 'kwaliteit van bestaan' inhoud krijgen.

Dit kun je echter niet alleen. Hiervoor heb je anderen nodig, die de persoon goed kennen. Samen kun je deze betekenisverlening aan het gedrag van de persoon toetsen en scherp houden. De valkuil is groot om het gedrag van de persoon dat je denkt te kunnen duiden, levenslang zó te blijven duiden.

Mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke/meervoudige beperking hebben net zoveel recht op kwaliteit van bestaan als ieder ander. Zij kunnen zelf niet voor deze rechten opkomen.

Eindtermen(Leerdoelen)

  • U hebt inzicht in communicatieniveaus, communicatievormen en communicatieve ontwikkeling.
  • U hebt inzicht in de lichaamsgebonden en associatieve ervaringsordeningen volgens Timmers-Huigens.
  • U onderkent signalen van de persoon met een (zeer) ernstige verstandelijke/meervoudige beperking.
  • U bent bewust van uw eigen gedrag.
  • U kunt uw eigen communicatieve handelen afstemmen op de mogelijkheden van de ander.
  • U bent zich bewust van de beeldvorming rond mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke/meervoudige beperking.
  • U hebt inzicht in het communicatieprofiel.

Lengte van de training
De training wordt in 4 dagdelen van 3 uur gegeven met tussentijdse verwerkingsopdrachten.

Doel van de training
Ondersteuners worden alerter en gevoeliger voor signalen van de persoon die ze ondersteunen. Ook wordt deze verhoogde alertheid en gevoeligheid gebruikt om het eigen handelen beter af te stemmen op het kunnen en aankunnen van de ander. Deze bewustwording en een open, eerlijke en nieuwsgierige basishouding zijn onderdeel van een ontdekkingstocht naar een passende individuele benadering en bejegening van de persoon, die ze ondersteunen. Op deze manier dragen ondersteuners bewust bij aan het dagelijks welbevinden van de persoon en zijn of haar 'kwaliteit van bestaan'.

Het bovenstaande kan vertaald worden naar de leefwensen van de persoon en vastgelegd worden in zijn ondersteuningsplan.

Studiebelasting
Voor het doornemen van de theorie in de reader en de verwerkingsopdrachten: 3 uur.

Doelgroep
Beroepskrachten in de zorg en ondersteuning voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking.

Aanvangsniveau beroepskracht
MBO-niveau.

Verstrekte studiematerialen
Een reader met alle benodigde theorie.
Een kaart met verkorte instructie 'Communicatie & gedrag'.

Certificaat
Cursisten ontvangen aan het einde van de training een certificaat.