1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Trainer: Arjan Koopmans in samenwerking met Ipol BV

In deze cursus (bedoeld voor het management) leren de deelnemers om te gaan met agressie.

 • Hoe reageert u op agressieve of gefrustreerde personen?
 • Hoe controleert u uw eigen emoties?
 • Hoe controleert u de ander?
 • Op welke wijze kunt u uw stress kwijt?
 • Hoe kunt u voorkomen dat men agressief reageert?
 • Hoe ga je om met culturele verschillen?

Mensen worden steeds mondiger en assertiever. Als gevolg van frustratie kan dat doorslaan in agressie. Door zowel theorie als praktijkoefeningen verkrijgt de cursist zowel kennis, vaardigheid als weerbaarheid tegen agressie. Er wordt gewerkt met een professionele acteur en via cameraopnamen wordt er persoonlijke feedback en feedforward gegeven.

De praktische oefeningen hebben betrekking op:

 • Herkennen van verschillende vormen van agressie in vroeg stadium
 • Preventie van agressie
 • (non)verbale weerbaarheid
 • Ervaren van spanning en agressievormen (niet lichamelijk)
 • Rollenspel m.b.t. agressie in de eigen werksituatie
 • Oefeningen om de spanning af te voeren
 • Oefeningen hoe te reageren op agressie

Belangrijkste bron voor het theoretische gedeelte van de training, is de voor u op maat geschreven syllabus.

De training wordt in overleg met u aangepast aan de specifieke wensen van de betreffende instelling en kan desgewenst in company worden verzorgd.

Eindtermen (leerdoelen)

1. Kennis

 • U kent de theorie van agressievormen, het ontstaan, preventie, reageren en controleren.
 • U herkent de primaire reactie: vechten, vluchten, verstarren.
 • U kent uw persoonlijke valkuilen en sterke eigenschappen (DISC).
 • U hebt kennis van de in Nederland meest voorkomende culturen en bijbehorende communicatieve aanpassingen.

2. Vaardigheden

 • U bent u bewust van uw eigen reactie op agressie.
 • U kunt agressie bij de ander herkennen en daarop adequaat reageren.
 • U kunt de spanning en emotie van agressie kwijt.
 • U kunt zich (non)verbaal verweren.
 • U kunt zo communiceren dat u de kans op agressie minimaliseert.
 • U kunt omgaan met kritiek.

3. Attitude

 • U bent assertief, geeft duidelijk uw grenzen aan.
 • U voorkomt agressie met uw houding zo goed mogelijk.
 • U bent gericht op een win/win situatie, maar beseft tevens dat een ontweken gevecht een gewonnen gevecht is.

Lengte van de training
Afhankelijk van het aantal deelnemers en de leerdoelstelling wordt de training in principe in 3 dagen gegeven.

Doel van de training
Medewerkers die te maken (kunnen) hebben met agressie voor te bereiden op deze situaties, de potentie vroegtijdig leren signaleren en voorkomen. De agressieve situatie leren controleren en vermijden van escalatie. Omgaan met de emoties die tijdens en na de confrontatie kunnen opspelen; zowel die bij uzelf als bij de ander(en). Er wordt in dit kader niet geoefend met lijfelijk geweld.

Doelgroep
Een ieder die in contact komt  met andere mensen die mogelijk agressief kunnen zijn. Zoals artsen, verzorgers, baliemedewerkers enz.

Aanvangsniveau
Afhankelijk van de gekozen leerdoelstelling. De open training is voor MBO-niveau of hoger.

Verstrekte studiematerialen
Een vragenlijst aan de deelnemers vooraf.
Een syllabus met alle benodigde theorie.
DISC® persoonlijkheid analyse.
Thomas-Killmann assertiviteitstest.
MP4-bestanden van cameraopnamen.

Certificaat
Cursisten ontvangen aan het einde van de training een certificaat van deelname.