1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Trainers: Arjan Koopmans en Levien Timmers

In deze cursus krijgen de deelnemers inzicht in de toepassing van de Theorie van Ervaringsordening en elementen van DISC toegepast op situaties van (dreigende) agressie.

De training helpt agressiesituaties te voorkomen en te de-escaleren door:

 • het komen tot gedeeld begrip van de werkelijkheid door het herkennen en onderkennen van de eigen ervaringsordening en die van de cliënt.
 • het verwerven van grip op de situaties door gedrag adequaat te duiden, processen te herkennen en de juiste concrete handvatten te benutten.
 • het voorkomen van (verdere) agressie door professioneel te reageren, aan te sluiten op de beleving van de situatie door de ander en die te nemen als uitgangspunt voor verandering.

De training (Be)grip vóór agressie is een interactieve training van vier dagdelen, waarin de deelnemers de basis van Ervaringsordening en relevante delen van het Gedragsprofiel Agressie van DISC leren gebruiken in het voorkomen van agressie. Aan de hand van praktische voorbeelden krijgen cursisten inzicht en handvatten in het herkennen van eigen gedrag, gedrag van de cliënt. Een groot deel van de training bestaat uit het aan den lijve ervaren van situaties, reacties, emoties en instincten. Horen en praten over agressiepreventie is één ding, maar de praktijk blijft vaak lastiger. Ook daar worden cursisten uitgebreid op voorbereid.

De praktische oefeningen hebben betrekking op:

 • Gedrag en communicatie juist duiden en inzetten
 • Herkennen en inzetten van de vier delen van Ervaringsordening
 • Het ombuigen van instinctieve reactie naar professionele co-actie
 • Het op de juiste manier de-escaleren van conflicten of probleemsituaties

De training kan in overleg incompany gegeven worden, en worden aangepast aan de specifieke wensen van de betreffende instelling.

Eindtermen (leerdoelen)

1. Kennis

 • U kent de basisbegrippen van de theorie van Ervaringsordening van Dr. D. Timmers-Huigens®.
 • U hebt inzicht in agressiesituaties, kan de opbouw hierin herkennen en duiden.
 • U hebt handvatten in de vorm van aanwijzingen voor gedrag en communicatie om situaties te de-escaleren en agressie te voorkomen.
 • U kunt verschillende typen agressie en de verschillende functies ervan herkennen en daar adequaat op inspelen.

2. Vaardigheden

 • U hebt inzicht in de rol van ervaringsordening in het (intermenselijk) handelen.
 • U hebt concrete handvatten voor het interpreteren van gedrag, het duiden van agressie.
 • U hebt inzicht in uw eigen rol en gedrag in situaties van spanning.
 • U kunt van instinctieve reacties komen tot professionele de-escalatie, ook in ondersteuning van collega’s.

3. Attitude

 • U benadert de persoon waarmee u interacteert op een basis van gedeeld begrip.
 • U hebt begrip voor de beleving van de ander, waardoor miscommunicaties sneller wordt onderkend en hersteld.
 • U bent zich bewust van de invloed van de eigen ervaringsordening op het proces van interactie en samenwerking.
 • U staat open voor de beleving van de cliënt en zoekt in de dynamiek tussen u beiden naar de mogelijkheden voor groei en ontwikkeling.

Lengte van de training
De training wordt in 4 dagdelen gegeven en neemt 4 keer 3,5 uur in beslag.

Doel van de training
Beroepskrachten meer inzicht geven in de dynamiek van situaties die kunnen leiden tot agressief gedrag en hen leren hoe ze hun eigen handelen professioneel kunnen duiden en inzetten voor gedeeld begrip van de werkelijkheid.

Studiebelasting
Totale studiebelasting (deelname training, lezen documentatie en eventuele huiswerkopdracht): 16 uur.

Doelgroep
Beroepskrachten in de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking.

Aanvangsniveau beroepskracht
MBO-niveau.

Verstrekte studiematerialen
Een reader met alle benodigde theorie.
Een kaart met verkorte instructie 'Ervaringsordening en agressie'.

Certificaat
Cursisten ontvangen aan het einde van de training een certificaat.

(Klik hier om een pdf-bestand met meer informatie over de Workshop Agressie in de VG-zorg te downloaden)