1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Yvonne Verstappen

Trainer Yvonne Verstappen (1971) is sinds 2001 werkzaam als logopedist bij Stichting Amarant, een instelling voor verstandelijk beperkten in Brabant. Naast deze functie was zij jarenlang projectuitvoerder bij Amarant met betrekking tot verslikproblematiek. Ook geeft zij vanaf 2003 scholingen via dezelfde werkgever.

Sinds 2014 heeft Yvonne een eigen onderneming voor het geven van scholingen. Haar expertise ligt zowel op het gebied van communicatie van en met verstandelijk beperkten als op het gebied van slikproblemen in het algemeen en bij verstandelijk beperkten in het bijzonder.

Opleiding

 • Atheneum B (Odulphus Lyceum, Tilburg, 1990)
 • Logopedie (Fontys, Eindhoven, 1994)
 • Algemene Taalwetenschap (Radboud Universiteit Nijmegen, 1997)

Werkervaring

 • vervangend logopedist Pasteurziekenhuis te Oosterhout (1994)
 • logopedist Verpleegtehuis te Zaltbommel (juli 1994)
 • logopedist diverse Vrije Vestigingen te Tilburg, Raamsdonksveer en Bavel (1994-1996)
 • logopedist Vrije Vestiging van Mevr. A.T. Oortwijk te Tilburg (1996-2001)
 • logopedist Revalidatiecentrum Tolbrug ‘s-Hertogenbosch
 • logopedist Mytylschool Gabriël ‘s-Hertogenbosch
 • projectuitvoerder project Verslikken Amarant (2009-2013)
 • vrijwilliger Leerstation Zorg, maken E-learning vragen (2010-2011)
 • logopedist Stichting Amarant (2001-heden)
 • docent communicatie-scholingen, slikproblemen en leergang EMB, Ouderen en SGEVB Amarant Academie (2012-heden)

Na meerdere bezoekjes bij de decaan op de middelbare school, een bezoek aan de beroepenmarkt en een dagje meelopen met een logopedist, wist Yvonne Verstappen het zeker: ‘logopedist is echt een beroep voor mij’! Met het diploma op zak volgde een tweede studie: Algemene Taalwetenschap. Niet vanwege een talenknobbel, maar omdat het zo leuk is van alles te leren over taal. Tijdens die studie was psycholinguïstiek haar specialisatie, over de manier waarop taal in het geheugen is opgeslagen en georganiseerd.

Vanaf 1994 is Yvonne als logopedist aan het werk. Na diverse werksettings is ze sinds 2001 bij Amarant werkzaam, een instelling voor verstandelijk beperkten. Een doelgroep waarbij haar interesse vooral ligt bij de complexe problematiek. Zowel op het gebied van communicatie als op het gebied van eet- en drinkproblematiek is iedere hulpvraag weer een puzzel, die vraagt om een intensieve benadering. De creativiteit die hierbij nodig is in combinatie met een veelal multidisciplinaire aanpak vormt, iedere werkdag weer, een uitdaging. De kennis en vaardigheden die Yvonne heeft opgedaan tijdens haar wetenschappelijke studie hebben hierbij zeker een meerwaarde.

Yvonne is vanaf 2009 gespecialiseerd op het gebied van slikproblemen. Vier jaar lang is ze als projectuitvoerder, zowel inhoudelijk als organisatorisch, de kartrekker geweest van project 'verslikken' op Amarant. Doel hiervan was het risico op verslikken te verminderen door een groot deel van de cliënten hierop te screenen. Bij een risico werd er een voedingsbeleid opgesteld. De hele werkwijze van (her)screenen, evalueren en borgen van de adviezen is uiteindelijk geïmplementeerd in de praktijk.

Naast casuïstiekwerk geeft Yvonne ook al jaren een cursus via de Amarant Academie Tilburg. Op het gebied van eten en drinken omvat de cursus meerdere aspecten. Naast kennis over het slikproces, wat er allemaal mis kan gaan en mogelijke oplossingen ter verbetering, komt de Heimlichmanoeuvre uitgebreid aan bod. Dat betekent dat de cursisten deze greep oefenen in staande, liggende en zittende houding en uitleg krijgen over hoe te handelen in complexe situaties zoals bij grote, elektrische rolstoelen. Ook is er veel ruimte voor ervaringsoefeningen, analyseren van beeldmateriaal van (eigen) cliënten, uitleg over soorten materiaal en over refluxziekte. De laatste tijd is er veel aandacht voor de dilemma’s bij de keuze voor interventiemogelijkheden bij een ernstige slikstoornis en/of een hoog risico op verslikken.

Cursussen op het gebied van communicatie kunnen divers ingevuld worden. Dat betekent dat Yvonne kennis heeft over communicatie met (zeer) ernstig, matig én licht verstandelijk beperkten. Wat betreft de inhoud van een communicatiescholing is ‘sensitieve responsiviteit’ de kern. Dit betekent signalen beter leren opmerken en vervolgens je communicatieve respons hierop afstemmen. Verder is er naast het vaste onderdeel TC een variatie in de onderdelen: gebarengebruik, visualisatie, communicatieprofiel, communicatieniveaus, ervaringsordening enz. Scholingen over beide onderwerpen kunnen in een vaste vorm gegeven worden, als onderdeel van een leergang aangeboden worden of vanuit maatwerk ingevuld worden. Een middel dat Yvonne vrijwel altijd gebruikt is video-analyse. Naast het feit dat ze het erg leuk vindt om samen met cursisten naar een praktijksituatie te kijken, is het ook een erg leerzame manier, die vaak veel meer oplevert dan alleen de theorie.

Nu Yvonne meer dan 10 jaar cursussen geeft en het werk als projectuitvoerder erop zit, is het tijd geworden de horizon te verbreden. De wens om kennis te delen en te verspreiden heeft ertoe geleid dat ze begin 2014 gestart is met COMYVERS. Van daaruit geeft Yvonne cursussen en workshops op het gebied van slikproblemen of communicatie. Ze is daarbij gespecialiseerd in de doelgroepen verstandelijk beperkten, ouderen en dementerenden. Niets is zo leuk als het proces begeleiden van deelnemers, van ‘nietszeggende theorie’ naar ‘bruikbare praktijk’!