1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Ingrid BeijaardTrainer Ingrid Beijaard (1965) is naast haar trainerschap voor CAOM, eigenaar van “bewusd beijaard”, een praktijk voor orthopedagogische dienstverlening, met als specialisatie ‘contact, interactie en communicatie’ bij mensen met een ernstige (meervoudige) beperking. Daarnaast werkt ze al bijna 25 jaar voor Kentalis als communicatietherapeut en casemanager bij mensen met een verstandelijke én zintuiglijke beperking.

Ingrid geeft regelmatig workshops op diverse symposia, die zich richten op het ondersteunen van mensen met een (verstandelijke) beperking eventueel in combinatie met doofblindheid.

Opleiding

 • VWO (Dokkum, 1983)
 • HBO Jeugdwelzijnswerk (Leeuwarden, 1987)
 • Inservice-opleiding Insituut voor Doven (het huidige Kentalis, Sint Michielsgestel, 1988)
 • Buitengewoon Onderwijs Gehoorgestoordenonderwijs-A (Hogeschool Katholieke leergangen, Tilburg, 1991)
 • Middle management voor non-profit organisaties ISW (Leiden, 1994)
 • Nederlands Gebaren Taal, diverse modules (Sint Michielsgestel, 1995-1998)
 • Communicatie bij mensen met autismespectrumstoornissen en een verstandelijke leeftijd tot 4 jaar (Opleidingscentrum Autisme VZW, Antwerpen, 2000)
 • Trainer Totale Communicatie + nascholing (Weerklank, Amsterdam, 2002/2005)
 • Post-HBO Speciaal onderwijs, leergang Meervoudig Zintuiglijk/Communicatieve Beperking. Module onderdompeling en module interactie en communicatiebegeleiding (Sint Michielsgestel, 2002/2005)
 • Trainer ‘Ik ben een kei’, faalangstreductietraining (Viataal, 2006)

Werkervaring

 • Eigenaar “bewusd beijaard” (2009-heden)
 • Casemanager Kentalis (2001-heden)
 • Communicatietherapeut Kentalis(1987-2001)

Geboren op Ameland ging Ingrid al op haar 13e naar het 'vaste land' voor haar opleiding, eerst VWO en aansluitend HBO Jeugdwelzijnswerk. Tijdens diverse stages in de zorg voor Verstandelijk Gehandicapten en Psychiatrie bleek haar interesse vooral te liggen bij ontwikkelingsgericht werken.

Ingrid is op Kentalis (voorheen het Instituut voor Doven en later Viataal) begonnen als communicatietherapeut bij doof-, verstandelijk beperkte jongvolwassenen die van de Mariëllaschool (cluster 2 school) kwamen, maar nog behoefte hadden aan onderwijs en/of begeleiding op het gebied van communicatie nodig hadden bij hun werkzaamheden op het dagcentrum. Later kwamen hier ook cliënten bij die doofblind waren. Soms was er ook sprake van bijkomende stoornissen zoals autisme, hechtingsproblematiek of een syndroom.

Na 14 jaar ervaring in het werken met deze cliënten is Ingrid zich als casemanager gaan richten op het overdragen van deze deskundigheid aan begeleiders van dove/doofblinde cliënten die in andere instellingen woonden. Ook ouders, die hun kind op een van de Kentalischolen hadden, vroegen om advies op het gebied van beeldvorming, communicatie en opvoeding van hun kind in de thuissituatie.

Binnen de zorg voor verstandelijk beperkten was er een toenemende behoefte aan deskundigheidsbevordering met betrekking tot zintuiglijk gehandicapten en/of ondersteunde communicatie. Om bij deze behoefte aan te sluiten is Ingrid workshops gaan geven op diverse symposia.

Haar drive om kennis en ervaring te delen met anderen, ook voor mensen met een verstandelijke beperking zónder een zintuiglijke beperking, heeft er toegeleid dat zij een eigen bedrijf heeft opgericht, "bewusd beijaard". Vanuit dit bedrijf werkt ze ook als trainer voor CAOM.