1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Bianca Gurian

Trainer Bianca Gurian is ruim 8 jaar werkzaam als orthopedagoog in de zorg voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Als orthopedagoog is zij verbonden aan de afdeling kind en jeugd van Radar. Zij biedt daar enerzijds opvoedingsondersteuning aan gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking en/of een ontwikkelingsachterstand. Anderzijds is zij werkzaam binnen het kinderdagcentrum voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand en bijkomende problematieken. Vanaf 2007 is zij zich gaan specialiseren op het gebied van seksualiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Naast haar werkzaamheden als orthopedagoog bij Radar is Bianca verbonden aan de Downpoli Zuid-Limburg. Tevens is zij werkzaam als docent bij de Stichting SBOK. Hier geeft zij scholing aan paramedici in het leren omgaan met moeilijk te hanteren gedrag tijdens de therapieën.

Bianca vindt het een belangrijke uitdaging om in het werken met kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en/of bijkomende problematiek, de mogelijkheden te vinden door aansluiting te zoeken bij de taal die hij/zij spreekt.

Het kind heeft honderd werelden om te ontdekken,
honderd werelden om uit te verzinnen,
honderd werelden om te dromen.
Het kind heeft honderd talen om zich uit te drukken

(Malaguzzi 1998)

Opleiding

 • Mavo (Schaesberg, 1991)
 • M.D.G.O, agogisch werk (Heerlen, 1994)
 • H.B.O. Sociaal, Pedagogisch Werk (Sittard, 1999)
 • K.U.N. Katholieke Universiteit Nijmegen (Nijmegen, 2005)
 • Orthopedagogiek: Gezin en Gedrag

Cursussen

 • ESAT- Screening van ASS op jonge leeftijd, Karakter, 2012
 • Mediërend leren, STIBCO Bodegraven, 2012
 • Schaal voor Emotionele ontwikkeling, Prof. A. Dösen, W.I.V. Rosmalen, 2011
 • Behandelmogelijkheden bij ernstig meervoudig gehandicapten, RINO-zuid, Eindhoven, 2009
 • Slaap- en eetproblematiek bij kinderen en jeugdigen, Euregionaal congresbureau Eindhoven, 2009
 • Stichting Downsyndroom i.s.m. het Universitair Medisch Rotterdam (Erasmus MC 'Downsyndroom in Nederland na 20 jaar SDS' Perspectieven in medische zorg, Early Intervention en onderwijs, Rotterdam, 2008
 • PICOWO Autisme, de mens en zijn of haar omgeving, PICOWO, Antwerpen, 2008
 • Sensorische informatieverwerking, CCE Eindhoven, 2007
 • Psychopathologie bij kinderen 0-7 jaar, RINO Noord-Holland, 2007
 • Diagnostiek van psychische problemen bij kinderen van 1-7 jaar, RINO, Noord-Holland, 2007
 • W.I.V Persoonlijkheidsontwikkeling en persoonlijkheidsstoornissen bij personen met een verstandelijke handicap, Rosmalen, 2004
 • Multidisciplinair kader voor behandeling van verstandelijke gehandicapten met een psychose, PICOWO Antwerpen, 2002
 • Psychosen bij licht tot matig verstandelijke gehandicapten psychose, PICOWO, Antwerpen, 2002

Werkervaring

 • Docent SBOK, Stichting scholing Begeleiders van het in zijn Ontwikkeling bedreigde Kind (2010-heden)
 • Orthopedagoog AZM downpoli (2009-heden)
 • Orthopedagoog bij Koraalgroep, Kerkrade, eet- en zindelijkheidstrainingen (2009)
 • Orthopedagoog bij Radar, Maastricht (2004-heden)
 • St. Anna, “op de Bies” KinderMFCG, orthopedagoog i.o. (2003-2004)
 • St. Anna, Gastenhof, praktisch pedagogische gezinsbegeleider (2003-2004)
 • St. Anna, Gastenhof, begeleidster diverse behandelgroepen (1995-2004)
 • Stichting Welzijnszorg, begeleidster woonvorm verstandelijk gehandicapten (1995-1996)
 • Begeleidster Kinderdagverblijf “Mioche” (1994-1995)