1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Ervaringsordening als Rode Draad in verschillende methodieken

Op donderdag 13 oktober 2016 organiseert CAOM een studiedag met als thema: 'Ervaringsordening als Rode Draad in verschillende methodieken'.

Het doel van de studiedag is om u kennis te laten maken met de Theorie van de Ervaringsordening, de methode Meer Mens en de methodiek DaadKracht. Wat houden ze in, wat is hun samenhang en wat levert deze samenhang op voor de cliënt?

Het ochtendprogramma bestaat uit een plenaire sessie door Dr. Dorothea Timmers-Huigens, de grondlegger van de Theorie van Ervaringsordening en een eerste workshopronde. Na een gezamenlijke lunch volgen nog twee workshoprondes en een plenaire sessie, waarin interactief wordt ingegaan op de samenhang tussen de methodieken die in de workshops behandeld zijn.

Locatie, kosten, inschrijving en accreditatie

De CAOM Studiedag vindt plaats in vergaderlocatie Droom! (Nieuwe Aamsestraat 32, 6662 ND Elst, Gelderland), een WMO-organisatie waar medewerkers met én zonder beperking samen aan het werk zijn.
De locatie is prima bereikbaar met de auto via de A15/A325 vanuit Arnhem en Nijmegen; het treinstation Elst ligt op slechts vijf minuten loopafstand. (zie routebeschrijving).

De kosten voor deze dag bedragen € 75,- per persoon (inclusief lunch).

U kunt zich online inschrijven voor de studiedag.

Accreditatie is aangevraagd bij Stichting ADAP (logopedisten). Deelnemende logopedisten wordt verzocht hun KP-nummer mee te nemen in verband met hun kwaliteitsregistratie.

Programma

Eerste plenaire sessie: Ervaringsordening

Door: Dr. Dorothea Timmers-Huigens

Waarom gedraagt een ander zich zoals deze doet? Deze vraag komt in elke relatie tussen mens en medemens met regelmaat naar voren. In het werken met mensen met een beperking al helemaal. Een veel gebruikte methode om dit op een doeltreffende manier te verklaren is de Theorie van Ervaringsordening. Dat biedt een model waarbij in vier delen en met vier vragen een schat aan informatie ontsluiten., over de beleving van je cliënten én van jezelf.

Dr. Dorothea Timmers-Huigens (1942) is de grondlegger van de Theorie van Ervaringsordening. Zonder haar onorthodoxe aanpak en geloof in menselijke mogelijkheden zou ervaringsordening waarschijnlijk nog alleen een onbewust proces zijn. Voor veel mensen is zij een bron van inspiratie, waaronder de kinderen die met haar samenwerken. Een visionair op wiens schouders veel mensen anders hebben leren kijken naar hun medemens.

Workshop: Methodiek ‘DaadKracht’

Trainers: Hettie Wiers en Marian Waanders

Het doel van DaadKracht is om aan alle cliënten met een verstandelijke beperking (ongeacht de zwaarte van de beperking) optimaal zeggenschap en regie te geven over de kwaliteit van bestaan en/of de kwaliteit van de geboden zorg en dienstverlening.
DaadKracht geeft inzicht in de mening en wensen van de cliënt over de kwaliteit van zijn bestaan. Dit wordt in woord en/of beeld vastgelegd. Het resultaat hiervan vormt een uitstekende input voor het ondersteuningsplan.
De insteek van DaadKracht is de voortdurende ‘dialoog’ met de cliënt. DaadKracht biedt zowel een structuur voor deze dialoog als handvatten voor de communicatie. De vier vragen, behorend bij Ervaringsordening, zijn een heel praktisch hulpmiddel in het afstemmen van de communicatie tussen cliënt en zijn omgeving.
In de workshop ligt het accent op het kijken naar de communicatie tussen cliënt en zijn omgeving en de rol die ervaringsordening hierbij speelt. Hoe past deze informatie vervolgens in de DaadKracht methodiek?

Workshop: Methode ‘Meer Mens’ van stichting Prisma

Trainers: Ingrid van Dongen en Anita van Dongen

Vind jij het soms ook moeilijk om te begrijpen wat je cliënt bedoelt?
Vraag jij je ook wel eens af hoe je kunt luisteren naar de keuzes van je cliënt?
Hebben jullie soms ook het gevoel dat je van alles doet, maar niet echt in contact bent met je cliënt?

De methode biedt handvatten om mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking of dementie beter te leren kennen en in de ondersteuning beter aan te sluiten bij wat zij eigenlijk nodig hebben.
De methode is gebaseerd op de Theorie van Ervaringsordening en geeft cliënten de mogelijkheid de regie over het eigen bestaan te hebben. Hierdoor wordt de kwaliteit van hun leven verbeterd.
De kern van de methode is het zorgcontact. Zorgen voor een ander betekent immers altijd ‘contact maken met die ander’. Elk contact, dus ook elk zorgcontact, is een contact van mens tot mens. Als je met de methode aan de slag gaat leer je niet alleen meer over je cliënten, maar je leert ook veel over jezelf.
De methode helpt je bij het optimaliseren van het zorgcontact dat jij hebt met de mensen waar je voor zorgt. In deze workshop maak je, op een interactieve manier, kennis met de verschillende stappen van de methode Meer Mens.

Workshop: Ervaringsordening (Co-regulatie)

Trainer: Levien Timmers

Als mens en medemens hanteren we de werkelijkheid samen. Je stelt je op elkaar in, je reageert, je lokt de ander uit, een onafgebroken uitwisseling van informatie. Dat uitwisselingsproces gebeurt spontaan en het levert constant informatie op. Zo checken we hoe de ander de werkelijkheid beleeft. Daar stemmen we op af en sluiten we op aan. Dat is onze aard, als mens en medemens. Dit proces van informatie afstemmen en samenwerken noemen we co-regulatie.
Co-regulatie gaat razendsnel en varieert enorm, maar met de juiste manier van kijken kan je de momenten van hoge kwaliteit herkennen en uitbouwen. Dat betekent meer gedeeld begrip en een succesvoller begeleidingstraject. In de workshop krijgen de deelnemers handvatten om co-regulatie te zien, te begrijpen en te verbeteren.

Tweede plenaire sessie: The Challenge

Door: Levien Timmers, Hettie Wiers, Marian Waanders, Anita van Dongen, Ingrid van Dongen

Professioneel handelen en afstemmen vraagt om een goede methodische kennis, maar vooral een afstemming van methodieken. Hoe de methodieken die vandaag zijn gepresenteerd, met elkaar in verbinding staan, gaan we in deze interactieve plenaire sessie ervaren. Op een verrassende en creatieve manier.
Gaat u deze uitdaging met ons aan?

Tijdschema

  • 09.00-09.30 uur: Inloop met koffie en thee
  • 09.30-11.30 uur: Plenaire sessie: Ervaringsordening, door Dr. Dorothea Timmers-Huigens
  • 11.30-11.45 uur: Pauze
  • 11.45-12.45 uur: Eerste workshopronde
  • 12.45-13.30 uur: Lunch
  • 13.30-14.30 uur: Tweede workshopronde
  • 14.30-15.30 uur: Derde workshopronde
  • 15.30-15.45 uur: Pauze
  • 15.45-16.30 uur: Plenaire sessie: The Challenge
  • 16.30-17.00 uur: Afsluiting/naborrelen

Online inschrijven

U kunt zich hier eenvoudig online inschrijven voor de studiedag. Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging en meer informatie.

Routebeschrijving naar 'Droom!'

Klik hier voor de routebeschrijving naar 'Droom!

Download de folder

Hier kunt u de folder over de CAOM Studiedag 2016 downloaden